Helnæs Mølle

Handelsbetingelser

E-handelsbetingelser for Helnæs Mølle Outdoor Life & Ferieboliger.
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan blandt andet læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere. I det efterfølgende er HELNÆS MØLLE synonym for HELNÆS MØLLE OUTDOOR LIFE & FERIEBOLIGER.

Vi gør opmærksom på at jeres booking ikke er omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret. Salg af overnatning (hytter, sommerhuse, camping mm.) er omfattet af en særlig undtagelsesbestemmelse i Forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2 nr. 12. Den foretagne booking er således ikke omfattet af en 14 dages fortrydelsesret. Begrundelsen herfor er, at genudlejning af en reserveret hytte/lejlighed/plads, der afbestilles ganske få dage før ankomst, ofte ikke vil være muligt.
Bestilling og betaling
Booker du et ophold hos HELNÆS MØLLE betales det fulde beløb straks efter at bookingen er foretaget. Straks efter modtagelse af bestilling fremsender HELNÆS MØLLE lejebevis pr e-mail. Såfremt du ikke modtager en e-mail med dit lejebevis, bedes du tjekke din spam-mail og/eller uønsket mail.
Kontrol af lejebevis
Ved modtagelse af lejebeviset er det lejerens ansvar at sikre sig at perioden og den valgte enhed er korrekt.
Afbestilling (uden tilkøb af Afbestillingsbeskyttelse)
Afbestilling af betalte ophold, hvor der ikke er tilkøbt afbestillingsbeskyttelse, medfører ingen returnering af det indbetalte beløb.
Afbestillingsbeskyttelse (kan kun tegnes i forbindelse med leje af ferielejlighederne)
Vi anbefaler at I tilkøber vores Afbestillingsbeskyttelse, når I booker et ophold hos HELNÆS MØLLE. På den måde er I sikret hvis I har behov for at annullere jeres booking. Afbestillingsbeskyttelsen dækker også ved sygdom. Ved online booking gælder følgende: Du skal selv vælge om du ønsker Afbestillingsbeskyttelsen. Afbestillingsbeskyttelsen koster dkk 295,00 pr booket ferielejlighed og skal bestilles samtidigt med opholdet. Efter indbetaling kan Afbestillingsbeskyttelsen ikke længere bestilles/afbestilles.
Sådan er I dækket af vores Afbestillingsbeskyttelse
Ved sygdom gælder følgende:
I tilfælde, hvor en booking omfatter flere enheder, omfatter afbestilling alene den enhed som den sygdomsramte skulle bebo. Afbestillingsbeskyttelsen dækker frem til kl. 9.00 på ankomstdagen. Det fulde beløb (fratrukket prisen på Afbestillingsbeskyttelsen) returneres ved fremsendelse af dokumentation i form af lægeerklæring.

Er der IKKE tale om sygdom gælder følgende:
Mere end 60 dage før ankomst:
Afbestilling mere end 60 dage før ankomst medfører returnering af det fulde beløb fratrukket et administrationsgebyr på dkk 500,- Prisen på Afbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke.

60-30 dage før ankomst:
Afbestilling af ophold medfører returnering af 50% af det indbetalte beløb. Prisen på Afbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke.

29-0 dage før ankomst:
Afbestilling af ophold medfører ingen refundering. Under opholdet: Ved akut sygdom, ulykke eller dødsfald i nærmeste familie bør I være opmærksomme på at være dækket af jeres private rejseforsikring. Vores Afbestillingsbeskyttelse dækker IKKE, hvis I er nødt til at afbryde jeres ophold.
Fortrydelsesret og refusion
Vi gør opmærksom på at jeres booking ikke er omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret. Salg af overnatning (hytter, sommerhuse, camping mm.) er omfattet af en særlig undtagelsesbestemmelse i Forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2 nr. 12. Den foretagne booking er således ikke omfattet af en 14 dages fortrydelsesret.

Hund
Hunde er velkomne i ferielejlighederne. Der opkræves særskilt pris for at medbringe hunde. Medbringes der hund uden at der er forudbetalt herfor opkræves et rengøringstillæg på dkk 750,- Lejeprisen inkluderer: El, vand, varme og wi-fi.

Ankomst og afrejse:
• Ankomst fra kl.15.00
• Afrejse senest kl. 11.00
HELNÆS MØLLE påtager sig intet ansvar for gæstens mulighed for at tage lejemålet i brug. Såfremt du som gæst afskæres fra muligheden for transport til og fra ferieparken (eksempelvis på grund af aflyste fly-/togafgange, problemer med bilen, trafikale forhold, grænselukninger mm) vil du ikke blive kompenseret herfor.
Rygning på HELNÆS MØLLE
Alle ferielejligheder er røgfrie. Dette gælder også e-cigaretter. Overtrædes dette betales et rengøringsgebyr på dkk 1.500,00

Rygning i på området generelt: Vis hensyn på udendørs fællesarealer og husk at cigaretskod hører til i skraldespanden. Rygning er ikke tilladt på indendørs fællesarealer. Dette gælder også e-cigaretter.
Gæstens ansvar:
Lejer af ferieboliger hæfter fuldt ud for inventaret i udlejningsenheden. Mangler og skader påført af lejer afregnes ved afrejse. Den person der har indgået lejemålet, hæfter også for skader forvoldt af øvrige beboer og gæster i lejemålet. Lejligheden må maksimalt bebos af det antal personer der er angivet i prislisten. Der skal være personer over 18 år til stede under hele opholdet.
Reklamationer
Hos HELNÆS MØLLE vil vi gøre alt for at jeres ophold bliver noget helt særligt. Dog vil der altid kunne opstå fejl og er der ting I som gæster er utilfredse med, skal I hurtigst muligt rette henvendelse til en medarbejder på HELNÆS MØLLE. Skulle en udlejningsenhed være mangelfuldt rengjort, eller skulle der være skader i udlejningsenheden som vi har overset, skal I straks efter ankomst (inden for 2 timer) rette henvendelse til bestyrer – se under virksomhedsoplysninger - med henblik på at få denne mangel udbedret. Klager over eksempelvis rengøring der først fremføres ved afrejse, vil ikke blive behandlet.

HELNÆS MØLLE kan ikke gøres ansvarlig for forekomster af dyr og insekter, idet ferieboligerne er beliggende i et naturområde.

Ønsker I at reklamere efter at I er kommet hjem kan I senest 7 dage efter afrejse skrive til os på mailadressen: info@helnaesmoelle.dk

I tilfælde af uenighed anlægges en eventuel retssag ved Retten i Odense og sager skal afgøres efter dansk lovgivning.
Databeskyttelse
HELNÆS MØLLE er i henhold til databeskyttelseslovgivningen dataansvarlig. Enhver henvendelse vedrørende databeskyttelse skal rettes skriftligt til: info@helnaesmoelle.dk

HELNÆS MØLLE behandler de persondata som lejer afgiver i forbindelse med bookingen, fordi det er nødvendigt for at kunne gennemføre bestilling og dermed også opfylde lejeaftalen, samt for at overholde eventuelle øvrige forpligtelser i medfør af de aftaler der indgås mellem HELNÆS MØLLE og lejer.

Som lejer har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata til disse formål.

HELNÆS MØLLE videregiver, i det omfang det er nødvendigt, relevante oplysninger indeholdt i denne aftale til samarbejdspartnere (ex. rengøringsfirma, kreditkortfirma, forsikringsselskaber samt offentlige myndigheder) med henblik på at kunne gennemføre udlejningen, opkræve korrekt og sikker betaling eller i den udstrækning det er nødvendigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

HELNÆS MØLLE overfører kun persondata til lande uden for EU/EØS i nødvendigt omfang og kun hvor der foreligger passende garantier for et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Persondata opbevares alene i den periode det er nødvendigt i henhold til det relevante formål eller i henhold til gældende lovgivning.

Lejer har som registreret ret til at blive oplyst om – og få kopi af de data – som HELNÆS MØLLE har registreret og få sådanne oplysninger/data rettet eller ændret, hvis disse måtte vise sig urigtige. Lejer har desuden ret til at få oplysninger/data slettet hvis disse ikke længere et nødvendige for at opfylde det formål hvortil de er blevet indsamlet, eller hvis behandlingen er ulovlig. Endelig har lejer ret til at anmode HELNÆS MØLLE om at begrænse behandlingen af de pågældende data.

HELNÆS MØLLE anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger du som gæst afgiver på vores hjemmeside.

Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes via internettet.
Priser og rabatter
Priserne på HELNÆS MØLLES ferielejligheder justeres løbende og de aktuelle priser findes på vores hjemmeside. Vi forbeholder os retten til at ophæve en lejeaftale grundet tastefejl og/eller trykfejl. 
Force Majeure og lignende forhold
Såfremt gennemførsel af lejeaftalen ikke er mulig – eller i væsentlig grad vanskeliggøres – som følge af force majeure eller forhold, som kan sidestilles hermed, blandt andet men ikke begrænset til: Krig, optøjer, naturkatastrofer, olie- og benzinrationeringer, forureningskatastrofer, epidemier, pandemier, standsning af valutahandel, usædvanlige vejrforhold, tørke, oversvømmelser, grænselukning, trafikale forhold, strejke, lockout og lignende, der ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, er HELNÆS MØLLE berettiget til at annullere lejeaftalen idet HELNÆS MØLLE ikke kan gøres ansvarlig i nævnte tilfælde.

I sådanne tilfælde er HELNÆS MØLLE forpligtet til snarest muligt at underrette lejeren. Der tilkommer ikke lejeren tilbagebetaling af indbetalte beløb. Lejer vil dog modtage et tilgodebevis på det indbetalte beløb. Tilgodebevis kan benyttes til køb af et nyt ophold inden for en 3-årig periode.
VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
Helnæs Mølle Outdoor Life & Ferielejligheder
Helnæs Byvej 21 5631 Ebberup
Tlf.: 8844 2320
E-mail: info@helnaesmoelle.dk
Cvr.: 40100385