Projekt ”Ny Helnæs Mølle”

web_bygninger-03

Projekt ”Ny Helnæs Mølle”

Fra oliefyr til jordvarme, fra nedslidte energitunge bygninger til bæredygtigt byggeri.

Naturstyrelsen, kommuner m.v. stiller i dag flere og flere friluftsområder til fri afbenyttelse. I modsætning hertil, kan Helnæs Mølle – som et privatejet firma –  ikke stille friluftsområdet til fri afbenyttelse. Det har derfor været nødvendigt at nytænke og udvikle det naturskønne område til et sted, som familier, firmaer, institutioner m.v.  kan leje og anvende kreativt, og få glæde af de specielle outdooroplevelser, der knytter sig til stedet.

Nytænkningen har resulteret i projekt Ny Helnæs Mølle, som i korte træk kan beskrives således:
I foråret 2020 nedrives nogle af de gamle og nedslidte bygninger. Oliefyr og andre ikke miljønutidige installationer fjernes og der installeres jordvarmeanlæg. Såvel Flensborgsten som kampesten fra de nedrevne bygninger gemmes og genanvendes til ferieboligerne, som bygges i efteråret 2020 og 2021.

Hen over foråret og sommeren 2020 påbegyndes opførslen at de to store træbygninger som skal facilitere udeområdet.

Bygningerne opføres som en nyfortolkning af 1800-tallets bindingsværksbyggeri. I stedet for mursten i bindingsværket anvendes forpatineret egetræ. Bygningerne opføres i massivt egetræ, og forpatineringen betyder, at træet kan klare de næste årtier uden anvendelse af maling eller andet kemi. 

Bygninger kommer til at indeholde toiletter og badefacilitet, maskinhus og værksted for vedligeholdelse af det 6,4 Ha store naturområde, samt et nyt og moderne outdoorkøkken, som områdets brugere kan anvende.

De to bygninger placeres i vinkel, så de sammen med møllen fra 1843 danner et nyt og spændende gårdmiljø. Udeområdet har den nyerhvervet Tipi (Lavvu) som centrum for aktiviteterne på området.

Begge bygninger stråtækkes, da de ligger tæt på Helnæs Byvej, hvor de kommer til at spille sammen med den renoveret kampestenlade med stråtag, som er placeret på den anden side af vejen. De tre bygninger kommer til at danne en smuk ”byport” som velkomst til Helnæs by.

Hen over vinteren 2020/2021 påbegyndes opførslen af de to første dobbelt ”shelterhuse” som hver skal indeholde 2 ferielejligheder på 55 m.  Ferielejlighederne tilbyder outdoor luksus;  de har alle eget bad , toilet og køkken. ”shelterhusene” opføres og isoleres så de kan anvendes året rundt.

”Shelterhusene” opføres i forpatineret akacie træ med Sedum-tag (Sedum består af forskellige stenurtplanter).  Flensborgsten fra det nedrevne møllehus, samt kampesten fra den nedrevne stald, indgår i bygningerne og danner en fin tråd tilbage til forgangne tider.

Vi har valgt at anvende træ til facaden på alle vores nye bygninger, da træ lager CO2 og erstatter energitunge materialer. Vi anvender kun træ fra skove i Europa, som kan dokumenterer at skovdriften er bæredygtig, det vi sige, at der ikke bliver fældet mere træ end skoven kan nå at reproducere – og at dyre- og planteliv bliver beskyttet.

Også omgivelserne indgår i projektet Ny Helnæs Mølle. Marken op til området er under omlægning til økologisk drift, hvilket vil betyde udsigt til en dejlig havremark i 2020 og 2021. Ligeledes er mølleområdet flere steder tilsået med vilde blomster , som falder smukt ind i naturen på området.

Selve møllen udgør et kapitel for sig selv. Sideløbende med opførelse af de nye bygninger, arbejdes der på et selvstændigt projekt vedr. renovering af Helnæs Mølle.

Vi håber at rigtig mange vil glæde sig over et helt nyt og anderledes inspirerende friluftsområde, hvor kun fantasien sætter grænser for anvendelse.