Velkommen til
Helnæs Mølle

Luksus ferieboliger og outdoor life på Fyn. 

Helnæs Mølle er luksus ferieboliger, outdoor life, dagsarrangement i tipi og meget mere.

Besøg det helt nybyggede Helnæs Mølle Outdoor & Ferielejligheder, som er placeret midt på halvøen Helnæs i det sydfynske.
Nyd et ophold i en af vores smagfulde luksusferieboliger i autentisk, nordisk og naturlig stil, eller hold bryllup, familiefest m.m. i outdoor- bygningerne, som er opført i rå og rustikke materialer. Sammen med den store tipi og det grønne område, giver bygningerne og området mulighed for at holde store arrangementer på 1. klasse – tæt på naturen og med højt til himlen.
Helnæs er havørredfiskeri, kano- og kajaksejllads, paddleboard, vandre-ture og stjerneaftener i et område uden lysforurening. 

Kontaktinformation

Helnæs Mølle
Helnæs Byvej 21
5631 Ebberup

Mail: info@helnaesmoelle.dk
Tlf. nr.: 8844 2320 

Stig Nør Larsen og Hanne Plechinger

Følg os på de sociale medier

Luksus ferieboliger

Book en af de nybyggede luksus ferieboliger; Blåhat, Sanddalen, Granfætter eller Tjæregryden fra påsken 2021.
I perioden oktober 2021 - marts 2022 opføres yderligere 2 feriehuse, hver indeholdende 2 lejligheder. Fra påsken 2022 vil disse 4 ferieboliger kunne lejes.
Læs meget mere her

Outdoor Life

Outdoor-bygningerne omkranser en smuk gårdsplads med ikonisk ’mødesteds-bænk’ om det store egetræ. Bygningerne ligger i tilknytning til den gamle Helnæs Mølle, som vi forventer at renovere inden for de kommende år. Der er pt. ikke adgang til møllen.

Læs meget mere her
Nybyggeri/færdiggørelse vedr. outdoor- området Helnæs Mølle 'Ferie- og Friluftsliv for alle er udført med støtte fra:
Udvikling af Outdoor-området: Helnæs Mølle; ’Ferie- og Friluftsliv for alle’ støttes af LAG MANK. Klik på logoet og læs mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Galleri

Se nogle af vores skønne billeder fra området. Helnæs på Fyn er en af Danmarks naturperler og som har enestående natur du ikke finder mange andre steder i Danmark.
Helnæs Mølle og området omkring møllen
Helnæs Mølle står som et vartegn over gammel vestfynsk bondekultur og er et smukt udgangspunkt for den, som vil opleve vestfynsk natur, stranden, fjorden, bakkerne, fugle og dyreliv, og dels for et indblik i det vestfynske kulturland, gårdene, husene, de dyrkede marker og enge og det liv, som udfolder sig her.
Selve møllens jordarealer er særdeles smukke. I den store græsklædte skrænt ud mod fjorden er der to dybe kløfter. I forårstiden og sommeren igennem er her et væld af blomster. Til tider er skrænten gul af kodriver og ranunkler. Skrænten og forstranden er et af de sidste lysåbne arealer ind mod fjordsiden. Det skyldes, at det altid har været afgræsset. Kvæget har holdt buske og småtræer nede. Til begge sider for mølleskrænten er jordene for længst sprunget i busk, men engang var de også åbne og blev græsset af dyr.
Fra skrænttoppen har man, som fra møllehatten udsigt over fjorden. Mod syd ligger øerne Illumø, Horsehoved og Vigø. Bag dem Horneland. På den anden kyst ses skovene ved Skovkrogen, Løgismose og Damsbo. Langt borte i sydøstlig retning skimtes silhuetten af Svanninge Bakker.
Gennem skræntens to dybe kløfter har der altid ført veje til stranden. Den gamle stensatte bro nedenfor kløfterne ved man meget lidt om. Stenbroen er sat med svære kampesten i yderrammen og en fyldning i midten af mindre sten. Det kunne tyde på, at man har kørt eller skubbet vogne ud på den. Men hvad der har været udskibet eller losset ved vi lige så lidt om som hvornår.
Til møllen hører et par marker ved Vesterhave ud mod Maden. Selve Vesterhave består af mange småjordlodder, omhegnet med ældgamle svære stendiger og levende hegn. På digernes sten trives et utal af mosser og lav i alle farver fra grønt til gult, gråt og sort. Ned midt imellem de små jordlodder fører en dyb og bred hegnet vej, så bred, at den måske engang har været ’fævej’ hvoraf man drev kvæget til og fra græsning på Maden.
Maden er et stort engareal, som i dag er delvis inddiget og hold drænet, men førhen stod højvandet ind i engene om vinteren. Ved den store storm i 1872 var hele Maden et sydende hav. Vandet stod helt op til husene i Helnæs By og en gård nede i byen har stadig mærker i muren, som viser, hvor højt vandstanden stod. Maden, som er ejet af Skov- og Naturstyrelsen, er tilholdssted for tusinder af fugle. Her yngler vadefugle, måger, ænder og mange småfugle, som ynder fugtige arealer.
Går man en tur på næsset, er der meget at se. Ved vejen ud mod fyret og Lindhoved står gamle stensatte grave fra bondestenalderen, og selve fyret er også et besøg værd. Skov findes langs kysten i sydøst og i Hegnedskov mellem Møllen og Vesterhave. Bobanken og Halen af Helnæs udgør en vældig ås der fortæller noget om istiden og de naturkræfter der skabte landet.
Helnæs by er bygget i to karakteristiske områder, en vejby som strækker sig fra møllen og ned til kirken, og en stor åben kreds af gårde og huse. Helnæsgård længst mod syd i gårdkredsen er måske næssets gamle storgård eller borg. Fra stranden på det sydøstlige hjørne har der i lange tider været drevet fiskeri. Her er bådelejet, og her lå fiskerjoller og kvaser ankrede. Endnu drives lidt bundgarnsfiskeri her.